NİZAMİ

Nizami, sən neçə  şah yola saldın,

Kamal dünyasının şahı sən oldun.

Yatır adsız, sansız adı “ulular”,

Süfrəsi ləzizlər, cibi dolular.

Çoxdan unudulmuş o hökmüranlar,

O sahlar, sultanlar, “ulu” xaqanlar.

İndi taxt da sənin, tac da sənindir,

Ömrünü xalqına həsr edənindir.

Galir yüzillərin dalından bu səs:

Rahat yat ey adı, özii müiqəddəs!

Sənət dünyasında ey şahlar şahı!

Nizami, ey fikrin böyük Allahı!

1990