MUSTAFA KAMAL ATATÜRK

Gözündəki hiddətinə,

Əzab çəkmiş millətinə,

Sənin oğul qeyrətinə

Qurban olum!

Yenilməz döyüş əzmina,

Millətini işğallardan

Qurtardığın böyük güna,

Vətən, millət, xalq esqinə

Qurban olum!

Ey Türk oğlu!

Ey yurdda sülh!

Cahanda sülh!

Deyən millət qəhrəmanı!

Sən istiqlala can atan,

Bununçun qanlara batan

İnsanlığın övladısan.

Məzlumların dayağısan,

Sönməz ocaqlar odusan.

Sənin kişi vüqarına,

lşğallardan qurtardığın

Azad, zəngin diyarına,

Müqəddəs Türk torpağında

Məbəd olan məzarna

Qurban olum!

1990